header
zoom - normal view 100% zoom +
logo

Začíná fotografická soutěž EKOLOGIE V OBJEKTIVU!

Poprvé společně pro Českou republiku a Slovensko

Praha, 17. července 2012 - Ekologie v  objektivu je mezinárodní soutěž určená všem milovníkům přírody a fotografie. Tématem právě vyhlášeného ročníku soutěže je Udržitelná energie pro lepší život a letos historicky poprvé bude úkolem poroty najít výběr nejlepších fotografií mezi přihlášenými snímky z obou zemí.
 

Dnes odstartoval další ročník fotografické soutěže Ekologie v objektivu, která probíhá pod záštitou  Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a Českého svazu ochránců přírody. Organizátorem je již tradičně společnost Bayer, která udává trendy v oblastech vývoje a  výzkumu. Tento rok soutěž zaměřuje pozornost na téma důležité pro všechny země světa - udržitelná energie. Letošní ročník je vyjímečný tím, že byla poprvé vyhlášena společná soutěže pro Českou republiku a Slovensko. Přihlašovat se a hlasovat budou moci příznivci ochrany přírody a fotografie z obou zemí, což pozitivně ovlivní možnosti výběru nejlepších záběrů z České republiky a Slovenska.

Budoucnost obnovitelné energie je i naší budoucností
Síla a schopnosti přírody nás odpradávna inspirují. Energie naší planety je podstatou naší existence. Je naší volbou, jak šetrně s ní budeme zacházet. Zodpovědný a šetrný přístup k energetickým zdrojům přináší možnost uchovat dlouhodobě přírodu v takové kráse, jak jí známe dnes. Naší odpovědností je proto hledat a vytvářet nové zdroje energie dříve, než vyčerpáme neobnovitelné zdroje. Mezi nejznámější obnovitelné zdroje energie, tedy ty, jejichž zásoby jsou nevyčerpatelné, případně se obnovují v pravidelných cyklech patří slunečná, větrná, vodní a geotermální energie, případně biomasa. Nejen, že je potřeba přemýšlet o zodpovědném přístupu v intencích obnovitelných zdrojů, ale zároveň také neustále hledat i další alternativy. Naše budoucnost a budoucnost dalších generací závisí na rozhodování každého z nás. Prostřednictvím sdělení, poselství a vyjádření, které přinášení fotografie, jejich velké síly, máme možnost upozrnit veřejnost a inspirovat lidi kolem nás, aby zodpovědněji přistupovali k energiím.

Důležité milníky, pravidla a soutěžní ceny
Letošní soutěž Ekologie v objektivu začíná 17. července 2012. Od tohoto data mohou soutěžící na Slovensku a v České republice přihlašovat své fotografie na oficiálních webových stránkách nebo na facebookových stránkách Ekologie v objektivu (www.facebook.com/fotosutaz). Soutěžící mohou přihlásit nejvýše devět fotografií a poslední den, kdy tak mohou učinit, je 24. září 2012. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích - do 17 let a od 18 let. Poprvé v historii soutěže bude udělena jedna cena Grand Prix společně pro Slovensko i Českou republiku. Nejlepší letošní fotografie budou představeny veřejnosti v rámci putovní výstavy. Vítězové budou mít jistě radost z uznání odborné a laické veřejnosti; rovněž obdrží hodnotné ceny v celkové hodnotě 10 tisíc euro.

Náročná a nádherná - taková je úloha poroty
Ohlasy z posledních ročníků soutěže Ekologie v objektivu jsou jak v České republice, tak i na Slovensku velmi příznivé, tedy i letos můžeme očekávat několik tisíc přihlášených fotografií. Velký rozměr právě vyhlášeného ročníku odstartuje zajímavé zápolení, kdy konkurenci budou mít soutěžící nejen v rámci své země, ale i v rámci obou národů, O to větší bude výhra a  uznání česko-slovenské poroty. Předsedkyní poroty bude prof. Milota Havránková z katedry fotografie VŠVU, jejími kolegy při odborném posuzování budou například Mgr. Pavol Breier, významný fotograf, Jan Pohribný, renomovaný fotograf, autor řady uznávaných fotografických publikací a výstav, pedagog Institutu tvůrčí fotografie, dalšími členy budou také  ředitel Českého svazu ochránců přírody, Ing. Petr Stýblo, doc. RNDr. Peter Fedor, slavný slovenský meteorolog a klimatolog, Ing. Vladimír Hudek, ředitel Regionálního environmentálního centra a  Petr Špánek, šéfredaktor časopisu Digitální foto magazín. Společnost Bayer, jakožto autor myšlenky celé soutěže, bude v porotě zastoupena svým generálním ředitelem pro Slovenskou a Českou republiku Dr. Antoniem Payanem. Každý si však může vyzkoušet úlohu porotce tím, že bude hlasovat na internetu a  pomůže tak vybrat Internetovou cenu. 

Ve vztahu k letošnímu ročníku soutěže Ekologie v objektivu uvedl generální ředitel společnosti Bayer v ČR a na Slovensku, Dr. Antonio Payano, že se ztotožňuje s myšlenkou římského spisovatele Plauta. Ten kdysi prohlásil, že moudrý člověk sám sobě vytváří šťastný osud. "Je na nás všech, zda uplatníme svoji moudrost, vzdělání a nejnovější vědecké inovace pro lepší život této i  budoucích generací. Věřím, že soutěž Ekologie v objektivu pomůže upozornit na  to, že příroda je krásná a je také nevyhnutelnou součástí naší existence." 

Společnost Bayer patří v celosvětovém měřítku k lídrům v oblasti společensky odpovědného chování. Prioritou firmy je propojení principů trvalé udržitelnosti do všech oblastí svého obchodního působení tak, aby byl zajištěn zodpovědný a  ohleduplný přístup k naší planetě a současně naplňovány potřeby jejích obyvatel. V tomto duchu také podporuje řadu společensky odpovědných projektů, jejichž společným jmenovatelem je vytváření sdílených hodnot, podpora udržitelného rozvoje a vědy pro lepší život.

Bayer: Science For A Better Life
Bayer je celosvětově působící společnost, jejíž hlavní kompetence spadají do oblasti zdravotní péče, výživy, ochrany rostlin, vývoje a výroby high-tech materiálů. Jakožto firma založená na inovacích, Bayer nastavuje trendy v oblastech vývoje a  výzkumu. Výrobky a služby společnosti Bayer jsou vyvinuty tak, aby byly ku prospěchu lidí a pomáhaly zlepšovat kvalitu života. Zároveň se skupina Bayer podílí na společenském rozvoji prostřednictvím inovací, růstu a zvyšování výnosové síly. Bayer je zavázán dodržovat zásady trvale udržitelného rozvoje a  plnit roli sociálně a společensky odpovědného korporátního subjektu. Ve fiskálním roce 2011 společnost Bayer zaměstnávala 112 000 lidí po celém světě a dosáhla tržeb ve výši 36,5 mld. EUR. Kapitálové výdaje dosáhly 1,7 mld. EUR, investice do výzkumu a vývoje činily 2,9 mld. EUR. Více informací o společnosti najdete na www.bayer.cz nebo www.bayer.com
 

Kontakt pro média:
Mgr. Daniela Červenclová
Oddělení komunikace firmy Bayer s.r.o.
Tel: 603 241 961
E-mail:  daniela.cervenclova@bayer.com
www.bayer.cz

Kontakt k soutěži: Ekologie v objektivu
e-mail:
infolinka: 00421 911 400 310,
www.ekologievobjektivu.cz, www.ekologiavobjektive.sk