header
zoom - normal view 100% zoom +
logo

Český učitel běží z Prahy do Londýna za záchranu pitné vody

Na 1200 kilometrů dlouhou trať z Prahy do Londýna se v pondělí 18. 6. 2012 vydal český běžec David Chrištof. Cílem charitativního běhu s názvem Prague to London RUN FOR SAFE DRINKING WATER je upozornit na nutnost záchrany pitné vody. Akci pořádá Německá škola v Praze, kde David Chrištof učí, ve spolupráci s firmou Bayer v rámci jejich společného vzdělávacího a ekologického projektu Vltava.

Praha, červen 2012- Český učitel David Chrištof poběží přibližně pět týdnů přes Českou republiku, Německo, Nizozemsko a Belgii. Do britské metropole dorazí před začátkem olympiády.  " Přístup k nezávadné pitné vodě nemá na světě přes miliarda lidí. Chci získat dostatečné množství peněz na to, aby bylo možno zajistit nezávadnou vodu pro 333 lidí," říká 33letý učitel angličtiny, který má za sebou už 21 maratonů a 13 ultramaratonů. Peníze chce shromáždit skrze otevřený účet. Všechny příspěvky jdou přímo nadaci Blue Planet Network, neziskové organizaci, která po celém světě financuje projekty zajišťující nezávadnou pitnou vodu.

Běh se může uskutečnit díky podpoře Německé školy v Praze a jejího partnera společnosti Bayer s r.o., kteří převzali náklady na Davidův projekt v rámci své spolupráce v oblasti vzdělávání a ekologie. Na startu a v prvních pěti kilometrech běhu, z pražských Jinonic do Stodůlek se k Davidovi připojil také ředitel firmy Bayer v ČR, Dr. Antonio Payano. “  Nejde o to tzv. vypsat šek a kompletně zasponzorovat tyto či podobné aktivity. Podporou tohoto inovativního projektu chceme motivovat především mladé lidi, aby začali přemýšlet o ochraně vody, o ekologii a zodpovědném přístupu k životnímu prostředí. Také chceme mládeži ukázat, že odvaha a úsilí jednotlivce jsou důležité pro dosažení změny“, uvedl ředitel firmy Bayer pro Českou republiku a Slovensko, Dr. Antonio Payano na tiskové konferenci při startu běhu. Děti Davidovi předaly poselství o vodě pro další školy na jeho cestě, řada studentů se na první část běhu k Davidovi také připojila. Od sídla firmy Bayer v Pražských Stodůlkách se David vydal dál směrem Beroun a následně Plzeň, Německo, Belgie, Francie a konečně Londýn.

Sledujte Davidovo dobrodružství den po dni na facebookových stránkach www.facebook.com/WaterIsLife

Podpořit projekt nadace Blue Planet Network a poslat finanční příspěvek, kterým se díky tomuto charitativního běhu dosáhne částky 9 990 USD, a tím zajištění vody pro 333 lidí na celý život je možné na www.blueplanetnetwork.org/waterheroes/david. Částka 30 USD (zhruba 600 Kč) totiž stačí na zajištění dostatku pitné vody pro jednoho člověka na celý život? (zdroj: OSN, WHO)

Dálkový běžec a učitel Německé školy v Praze David Chrištof (1979) má za sebou 21 maratónů a 13 ultramaratónů, včetně dvou 100 mílových (160km) běhů. Roku 2007 se zúčastnil běhu kolem světa Blue Planet Run. 20 světových běžců během 95 dní v nepřetržité štafetě přeběhlo 16 zemí, aby upozornili na světový problém s pitnou vodou. Absolvoval také 3800km dlouhé cyklistické dobrodružství přes 8 evropských zemí za 7 týdnů. Vystudoval magisterské studium na St. Cloud State University v Minnesotě v USA a pracoval 6 let na amerických universitách jako akademický poradce studentů.

Blue Planet Network (www.blueplanetnetwork.org) je globální sítí sdružující různé typy organizací bojujících za zajištění nezávadné pitné vody. Tato síť je řízena experty na problematiku vodních zdrojů ve spolupráci s komunitami, které jsou právě v nouzi. 86 organizací pracuje v 24 zemích, aby eliminovaly konzumaci závadné pitné vody.

Bayer: Science For A Better Life

Bayer je celosvětově působící společnost, jejíž hlavní kompetence spadají do oblasti zdravotní péče, výživy, ochrany rostlin, vývoje a výroby high-tech materiálů. Jakožto firma založená na inovacích, Bayer nastavuje trendy v oblastech vývoje a výzkumu. Výrobky a služby společnosti Bayer jsou vyvinuty tak, aby byly ku prospěchu lidí a pomáhaly zlepšovat kvalitu života. Zároveň se skupina Bayer podílí na společenském rozvoji prostřednictvím inovací, růstu a zvyšování výnosové síly. Bayer je zavázán dodržovat zásady trvale udržitelného rozvoje a plní roli sociálně a společensky odpovědného korporátního subjektu. Ve fiskálním roce 2011 společnost Bayer zaměstnávala 112 000 lidí po celém světě a dosáhla tržeb ve výši 36,5 mld. EUR. Kapitálové výdaje dosáhly 1,7 mld. EUR, investice do výzkumu a vývoje činily 2,9 mld. EUR. Více informací o společnosti najdete na www.bayer.cz nebo www.bayer.com

Pro detailní informace kontaktujte:
Mgr. Daniela Červenclová
Oddělení komunikace firmy Bayer s.r.o.
Tel: 603 241 961
E-mail:

Výhledová prohlášení (Forward Looking Statement)
Tato tisková zpráva může obsahovat výhledová prohlášení vycházející ze současných předpokladů a předpovědí učiněných managementem skupiny Bayer nebo její podskupiny. Různá známá a neznámá rizika, nejistoty a další faktory by mohly vést k zásadním rozdílům mezi skutečnými budoucími výsledky, finanční situací, vývojem nebo výkonem společnosti a odhady zde uvedenými. Tyto faktory zahrnují faktory popisované ve zprávách společnosti Bayer určených veřejnosti, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.bayer.com. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za úpravy těchto výhledových prohlášení nebo za jejich uvedení do souladu s budoucími událostmi nebo vývojem.